Koupaliště Zákupy

 

Přírodní koupaliště: 

Město Zákupy
Vybavenost:
restaurace, chatky, kemp, záchody, sprchy, místnost první pomoci, tobogan, skluzavka, možnost zapůjčení šlapacích kol, loděk nebo horských kol, převlékárny
Provozovatel:
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy
http://www.koupalistezakupy.cz/web/
mail: info@koupalistezakupy.cz

Popis:

Koupaliště leží v příjemném prostředí na okraji malého města s l 2OO obyvateli, asi 8 km od okresního města Česká Lípa. Koupaliště má písčitou i travnatou pláž a písčité dno. Rozmanitost služeb je poměrně bohatá. Mezi atrakce koupaliště patří 9m vysoký a 95m dlouhý, skluzavka. Zákupy : dominantou náměstí je radnice založená v l6. století, nedaleko náměstí je gotický kostel sv. Fabiána a Šebestiána. Nejznámější historickou památkou je zámek s nádhernou barokní kaplí.

   Kontrola kvality vody – 2023
 Datum       Hodnocení  Poznámka
29.5.2023     teplota vody 20,1oC, snížená průhlednost
12.6.2023     teplota vody 21,5oC, snížená průhlednost
26.6.2023   teplota vody 23,5oC, snížená průhlednost
24.7.2023   teplota vody 23,0oC, snížená průhlednost
21.8.2023   teplota vody 27,5oC, snížená průhlednost

Průběh předchozích sezón:

2022 na začátku koupací sezóny (konec května) byla kvalita vody  hodnocena stupněm 1 – voda vhodná ke koupání,  dále (červen – srpen) stupněm 2 -voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
2021 kvalita vody kolísala mezi stupni 1 a 2 – voda vhodná ke koupání a voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2019 kvalita vody kolísala mezi stupni 1 a 2 – voda vhodná ke koupání a voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 – 2022):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání