koup_cl_zandov

Koupaliště Žandov

Přírodní koupaliště

Město Žandov
e-mail: Zandov@sicco.cz
www.Zandov.eu
tel.: 775155933 – recepce Žandov

Provozovatel:

SICCO s.r.o., Plynárenská 63, 280 02 Kolín
Vybavenost:
restaurace, chatky, kemp, záchody, sprchy, místnost první pomoci, převlékárny

 zandov

Popis:

Nabídka: aquazorbing, aquaskipper, na koupališti internet (wifi)

Koupací oblast leží v příjemném prostředí na okraji malého města Žandova. Areál má dva bazény: bazén plavecký o velikosti 50x40m a bazén dětský o velikosti 40x15m. Okolí bazénů je travnatý břeh a nádrže mají betonové dna. Rozmanitost služeb je poměrně bohatá. Obec Žandov se nachází na okraji Českého středohoří. Ve velmi blízkém okolí se nachází například Národní park České Švýcarsko s unikátními přírodními výtvory (Divoké soutěsky, Pravčická brána) a na druhou stranu romantický Máchův kraj s množstvím historických památek. Zde je pro letní rekreaci velmi atraktivní Máchovo jezero.

 

   Kontrola kvality vody
 Datum  Hodnocení  Poznámka

 

 2014
 2013 mimo provoz
 2012  na začátku sezóny voda nevhodná ke koupání, od poloviny července do konce sezóny voda vhodná ke koupání
 2011 po celou sezónu voda vhodná ke koupání
 2010 po celou sezónu voda vhodná ke koupání
2009 po celou sezónu voda vhodná ke koupání
2008 po celou sezónu voda vhodná ke koupání
2007 po celou sezónu voda vhodná ke koupání
2006 po celou sezónu voda vhodná ke koupání
2005 po celou sezónu voda vhodná ke koupání

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2011 – 2014):

voda_kv

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

s1  voda vhodná ke koupání
s2  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
s3  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
s4  voda nevhodná ke koupání
s5  voda nebezpečná ke koupání