Koupaliště Český Dub

 

Přírodní koupaliště
Vybavenost:

Občerstvení: ano – restaurace
Hygienické zařízení: ano – WC, sprchy
Plavčík, zdravotník: ne
Ubytování: ano, v přilehlém kempu
Provozovatel:
Město Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 1
463 43 Český Dub
 

Popis:
Koupaliště se nachází v rekreační oblasti za městem. Návštěvníkům jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy. Další informace o Českém Dubu a oblasti Podještědí, ve které se
město i koupaliště nacházejí, jsou k dispozici na stránkách: www.cdub.cz a facebook Koupaliště Český Dub

   Kontrola kvality vody – 2021
 Datum  Hodnocení  Poznámka
21.6.2021       teplota vody 25,3 oC
12.7.2021       teplota vody 23,6 oC
26.7.2021       teplota vody 24 oC, snížená průhlednost
11.8.2021       teplota vody 20,2 oC, nadlimitní hodnota ukazatele fekálního znečištění, snížená průhlednost
12.8.2021       teplota vody 21,2 oC, snížená průhlednost
23.8.2021       teplota vody 19,6 oC, snížená průhlednost

 

2020 od začátku koupací sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), v červenci a srpnu pak kvalita vody kolísala mezi stupněm 1 a stupněm 2 (vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi  – snížená průhlednost vody)
2019 od začátku koupací sezóny do konce června byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), po celý červenec a srpen jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2) z důvodu snížené průhlednosti vody
2018 od začátku koupací sezóny do začátku července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července do konce koupací sezóny jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2) z důvodu snížené průhlednosti vody
2017 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2016 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2015 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání