Vodní nádrž Harcov – Liberec

 

Povrchové vody využívané ke koupání
VN Harcov – pláž
VN Harcov – hráz
Vybavenost:
Občerstvení: ano
Hygienické zařízení: ano
Plavčík, zdravotník: ne

Popis:
Koupací oblast leží prakticky v centru města Liberec, v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Návštěvníkům je k dispozici travnatá rekreační plocha a hřiště pro plážový volejbal.
Další informace o vodní nádrži: na www.pla.cz
Informace pro turisty: www.jizerske-hory.cz

Hráz:

   Kontrola kvality vody – 2021
 Datum  Hodnocení  Poznámka
24.5.2021         teplota vody 13,6 oC
7.6.2021         teplota vody 20,2 oC
21.6.2021         teplota vody 24,2 oC
7.7.2021         teplota vody 22,2 oC
21.7.2021         teplota vody 17,2 oC
3.8.2021         teplota vody 18,8 oC
16.8.2021         teplota vody 22,2 oC
24.8.2021         teplota vody 18,5 oC
30.8.2021         teplota vody 17,7 oC

Pláž:

   Kontrola kvality vody – 2021          
 Datum  Hodnocení  Poznámka
24.5.2021         teplota vody 13,7 oC
7.6.2021         teplota vody 20 oC
21.6.2021         teplota vody 24,5 oC
7.7.2021         teplota vody 21,8 oC
21.7.2021         teplota vody 17,2 oC
3.8.2021         teplota vody 18,6 oC
16.8.2021         teplota vody 22,1 oC
24.8.2021         teplota vody 18,3 oC
30.8.2021         teplota vody 17,5 oC
2020 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu snížené průhlednosti hodnocena jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2019 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu pomnožení sinic hodnocena převážně stupněm 3 – tj. zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
2018 hráz i pláž: na začátku sezóny byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání, od druhé poloviny července jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi a od druhé poloviny srpna až do konce sezóny z důvodu pomnožení sinic jako nevhodná ke koupání (stupeň 3 a 4)
2017 hráz i pláž: po celou sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání
2016 hráz i pláž: po celou sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
2015 hráz i pláž: po celou sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2017 – 2020):

voda_kv1

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání