Vodní nádrž Harcov – Liberec

 

Povrchové vody využívané ke koupání
VN Harcov – pláž
VN Harcov – hráz
Vybavenost:
Občerstvení: ano
Hygienické zařízení: ano
Plavčík, zdravotník: ne

Popis:
Koupací oblast leží prakticky v centru města Liberec, v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Návštěvníkům je k dispozici travnatá rekreační plocha a hřiště pro plážový volejbal.
Další informace o vodní nádrži: na www.pla.cz
Informace pro turisty: www.jizerskehory.cz

 

2023 – přehrada je vypuštěná, probíhá rekonstrukce.

 

2022 hráz i pláž: po celou koupací sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1) s výjimkou posledního vzorku na začátku září, kdy byla voda z důvodu snížené průhlednosti hodnocena jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2021 hráz i pláž: po celou koupací sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1)
2020 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu snížené průhlednosti hodnocena jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2019 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu pomnožení sinic hodnocena převážně stupněm 3 – tj. zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 – 2022):

voda_kv1

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání