Vodní nádrž Harcov – Liberec

 

Povrchové vody využívané ke koupání
VN Harcov – pláž
VN Harcov – hráz
Vybavenost:
Občerstvení: ano
Hygienické zařízení: ano
Plavčík, zdravotník: ne

Popis:
Koupací oblast leží prakticky v centru města Liberec, v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Návštěvníkům je k dispozici travnatá rekreační plocha a hřiště pro plážový volejbal.
Další informace o vodní nádrži: na www.pla.cz
Informace pro turisty: www.jizerske-hory.cz

Hráz:

   Kontrola kvality vody – 2022
 Datum  Hodnocení  Poznámka
16.5.2022 teplota vody 18,8oC
30.5.2022 teplota vody 16,6oC
13.6.2022 teplota vody 20,6oC
27.6.2022 teplota vody 23,6oC
11.7.2022 teplota vody 19,8oC
25.7.2022 teplota vody 23,3oC
10.8.2022 teplota vody 22,3oC
22.8.2022 teplota vody 21,2oC
5.9.2022           teplota vody 19,7oC,           snížená průhlednost

Pláž:

   Kontrola kvality vody – 2022          
 Datum  Hodnocení  Poznámka
16.5.2022 teplota vody 18,7oC
30.5.2022 teplota vody 16,3oC
13.6.2022 teplota vody 20,3oC
27.6.2022 teplota vody 23,5oC
11.7.2022 teplota vody 19,6oC
25.7.2022 teplota vody 23,5oC
10.8.2022 teplota vody 22,1oC
22.8.2022 teplota vody 21,1oC
5.9.2022            teplota vody 19,8oC,           snížená průhlednost
2021 hráz i pláž: po celou koupací sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1)
2020 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu snížené průhlednosti hodnocena jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2019 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu pomnožení sinic hodnocena převážně stupněm 3 – tj. zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
2018 hráz i pláž: na začátku sezóny byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání, od druhé poloviny července jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi a od druhé poloviny srpna až do konce sezóny z důvodu pomnožení sinic jako nevhodná ke koupání (stupeň 3 a 4)

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2018 – 2021):

voda_kv1

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání