Vodní nádrž Harcov – Liberec

 

Povrchové vody využívané ke koupání
VN Harcov – pláž
VN Harcov – hráz
Vybavenost:
Občerstvení: ano
Hygienické zařízení: ano
Plavčík, zdravotník: ne

Popis:
Koupací oblast leží prakticky v centru města Liberec, v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Návštěvníkům je k dispozici travnatá rekreační plocha a hřiště pro plážový volejbal.
Další informace o vodní nádrži: na www.pla.cz
Informace pro turisty: www.jizerske-hory.cz

Hráz:

   Kontrola kvality vody – 2022
 Datum  Hodnocení  Poznámka

Pláž:

   Kontrola kvality vody – 2022          
 Datum  Hodnocení  Poznámka
2021 hráz i pláž: po celou koupací sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1)
2020 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu snížené průhlednosti hodnocena jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2019 hráz i pláž: od začátku sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července až do konce koupací sezóny byla voda z důvodu pomnožení sinic hodnocena převážně stupněm 3 – tj. zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
2018 hráz i pláž: na začátku sezóny byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání, od druhé poloviny července jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi a od druhé poloviny srpna až do konce sezóny z důvodu pomnožení sinic jako nevhodná ke koupání (stupeň 3 a 4)

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2018 – 2021):

voda_kv1

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání