Vodní nádrž Kristýna – Hrádek nad Nisou

 

Koupací oblast
VN Kristýna – severní pláž
VN Kristýna – jižní pláž
Vybavenost:
Občerstvení: ano – restaurace, stánky
Hygienické zařízení: ano – sprchy, WC, převlékárny
Plavčík, zdravotník: ne
Ubytování: ano, v přilehlém kempu                     Provozovatel:
KRISTÝNA, akciová společnost
Žitavská 745  463 34 Hrádek nad Nisou
 

Popis:
Veškeré další informace včetně fotografií na adrese: www.autocampkristyna.cz

Kristýna sever:

   Kontrola kvality vody 2023
 Datum Hodnocení  Poznámka
29.5.2023       teplota vody 18,6oC
12.6.2023       teplota vody 21,1oC
26.6.2023       teplota vody 23,4oC
24.7.2023       teplota vody 22,9oC
21.8.2023       teplota vody 24,6oC

Kristýna jih:

   Kontrola kvality vody 2023
 Datum  Hodnocení  Poznámka
29.5.2023         teplota vody 18,4oC
12.6.2023         teplota vody 20,9oC
26.6.2023         teplota vody 23,2oC
24.7.2023         teplota vody 22,1oC
21.8.2023         teplota vody 24,7oC

Průběh předchozích sezón:

2022 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2019 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 – 2022):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání