Koupaliště Nové Město pod Smrkem

 

Koupaliště ve volné přírodě
Vybavenost:

Občerstvení: ano – restaurace
Hygienické zařízení: ano – WC
Plavčík, zdravotník: ne
Ubytování: ano, v chatkách
Provozovatel:
Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
 

 

Popis:
Nové Město pod Smrkem se nachází v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Další informace o městě a o Jizerských horách jsou k dispozici na stránkách:
www.nmps.cz
http://www.jizerske-hory.cz

   Kontrola kvality vody – 2021
 Datum  Hodnocení  Poznámka
31.5.2021         teplota vody  12,2oC
16.6.2021         teplota vody 20,2 oC
28.6.2021         teplota vody 21,1 oC
26.7.2021         teplota vody 20,8 oC
23.8.2021         teplota vody 20,4 oC

Průběh předchozích sezón:

2020 v průběhu sezóny kolísala kvalita vody mezi stupněm 1 (voda hodná ke koupání) a stupněm 2 (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi)
2019 v průběhu sezóny kolísala kvalita vody mezi stupněm 1 (voda hodná ke koupání) a stupněm 2 (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi) s výjimkou poloviny srpna, kdy došlo k přechodnému překročení limitu pro výskyt sinic a kvalita vody byla hodnocena stupněm 3 (voda nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince)
2018 na začátku koupací sezóny byla kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání, v červnu jako nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince (stupeň 3) z důvodu výskytu sinic, od konce června až do konce koupací sezóny pak opět jako voda vhodná koupání (stupeň 1, příp. 2)
2017 po celou sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
2016 po celou sezónu byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
2015  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2014  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2013  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2012  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2017 – 2020):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání