Koupaliště Nové Město pod Smrkem

 

Koupaliště ve volné přírodě
Vybavenost:

Občerstvení: ano – restaurace
Hygienické zařízení: ano – WC
Plavčík, zdravotník: ne
Ubytování: ano, v chatkách
Provozovatel:
Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
 

 

Popis:
Nové Město pod Smrkem se nachází v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Další informace o městě a o Jizerských horách jsou k dispozici na stránkách:
www.nmps.cz
http://www.jizerske-hory.cz

   Kontrola kvality vody – 2023
 Datum  Hodnocení  Poznámka
29.5.2023         teplota vody 16,9oC

Průběh předchozích sezón:

2022 v průběhu sezóny byla kvalita vody hodnocena stupněm 1 (voda hodná ke koupání) s výjimkou posledního rozboru na konci srpna, kdy došlo ke zhoršení stupeň 2 (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi)
2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 v průběhu sezóny kolísala kvalita vody mezi stupněm 1 (voda hodná ke koupání) a stupněm 2 (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi)
2019 v průběhu sezóny kolísala kvalita vody mezi stupněm 1 (voda hodná ke koupání) a stupněm 2 (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi) s výjimkou poloviny srpna, kdy došlo k přechodnému překročení limitu pro výskyt sinic a kvalita vody byla hodnocena stupněm 3 (voda nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince)

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 – 2022):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání