Koupaliště Jablonec nad Jizerou

 

Přírodní koupaliště:  Město Jablonec nad Jizerou

Vybavenost:
stánek s občerstvením, dětský koutek  (houpačky), půjčovna lehátek a slunečníků, WC, převlékárny
Plavčík ani zdravotník není trvale přítomen

Provozovatel:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLONEC NAD JIZEROU, 51243 Jablonec nad Jizerou 808, IČO 15045340

Popis:

V sportovním areálu Pilišťata naleznete místní koupaliště. Od roku 1937 fungující městská plovárna byla na začátku sedmdesátých let minulého století přestavěna na koupaliště a vybavena nezbytným zázemím, jako je bufet, sprchy a převlékárny. Plavecký bazén má rozměry 50 x 25m, maximální hloubka je 2m. Dále se zde nachází dětské koupaliště se skluzavkou a travnatá pláž. Parkovací plocha je vzdálena cca 150 m.

   Kontrola kvality vody 2022
 Datum  Hodnocení        Poznámka
21.6.2022       teplota vody 19oC
12.7.2022        teplota vody 19,2oC
19.7.2022        teplota vody 21,4oC
26.7.2022       teplota vody 23,0oC
10.8.2022       teplota vody 15,9oC

 

2021 voda byla hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), případně vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)    z důvodu snížené průhlednosti
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2019 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2018 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání