Koupaliště Mříčná

 

Přírodní koupaliště

Provozovatel: 
Obec Mříčná
Mříčná 211
512 04  Mříčná
mobil: 481 543 283
Vybavenost:
stánek s občerstvením, WC, šatny, dětské hřiště, pingpong, kroket, petangue
Plavčík není přítomen, zdravotník ne

 

Popis:
Přírodní koupaliště se nachází ve středu obce Mříčná, nedaleko od Jilemnice. Koupaliště je napouštěno pitnou vodou. Břeh pro odpočinek a slunění je travnatý.

   Kontrola kvality vody 2023
 Datum  Hodnocení  Poznámka

Průběh předchozích sezón:

2022 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2019 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání