Koupaliště Poniklá

 

Provozovatel:
Obec Poniklá
Poniklá 65
512 45 Poniklá
IČO: 00276006
Vybavenost:
stánek s občerstvením, WC, šatny, sprchy
(i pro osoby se sníženou schopností pohybu)
Plavčík není přítomen, pro poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena místnost s lůžkem (ošetřovna)

Popis:
Koupaliště Homole v Dolích u Poniklé je součástí sportovního areálu, který se nachází v krásném přírodním prostředí v horní části obce. V areálu koupaliště s travnatou pláží se nachází také dětské hřiště a skluzavka. Část bazénu je vyčleněna pro koupaní dětí.

   Kontrola kvality vody 2023
 Datum  Hodnocení  Poznámka
17.7.2023       teplota vody 21,8oC
15.8.2023       teplota vody 20,8oC

Průběh předchozích sezón:

2022 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2019 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání