Koupaliště Poniklá

 

Provozovatel:
Obec Poniklá
Poniklá 65
512 45 Poniklá
IČO: 00276006
Vybavenost:
stánek s občerstvením, WC, šatny, sprchy
(i pro osoby se sníženou schopností pohybu)
Plavčík není přítomen, pro poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena

místnost s lůžkem (ošetřovna)

 

Popis:
Koupaliště Homole v Dolích u Poniklé je součástí sportovního areálu, který se nachází v krásném přírodním prostředí v horní části obce. V areálu koupaliště s travnatou pláží se nachází také dětské hřiště a skluzavka. Část bazénu je vyčleněna pro koupaní dětí.

   Kontrola kvality vody 2020
 Datum  Hodnocení  Poznámka
14.7.2020        teplota vody 17,8oC
20.7.2020         teplota vody 20,2oC
10.8.2020         teplota vody 21,5oC

 

2019 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2018 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2016 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2015 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2014  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání, v srpnu žádný vzorek
 2013  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
 2012  po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání