koup_sl_mikulasovice

Koupaliště ve volné Mikulášovice

Přírodní koupaliště Mikulášovice

Provozovatel: Město Mikulášovice
Vybavenost:
Občerstvení, záchody, převlékací kabinky, chaty k ubytování. Vedle koupaliště jsou k dispozici tenisové kurty a fotbalové hřiště. Koupaliště bez plavčíka.

 

 mikulasovice

Popis:

Překrásný areál v příjemném prostředí v lese za městem. Koupaliště tvoří 1 kruhová nádrž se skokanskou věží 5 m (vstup po schůdkách) a dětské brouzdaliště se skluzavkou. Zdrojem vody je potok. Pláže jsou travnaté.

   Kontrola kvality vody
 Datum  Hodnocení  Poznámka

 

 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
2009
2008
2007
2006
2005

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2011 – 2014):

voda_kv

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

s1  voda vhodná ke koupání
s2  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
s3  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
s4  voda nevhodná ke koupání
s5  voda nebezpečná ke koupání