Koupací sezóna 2018 v Libereckém kraji

V letní sezóně 2018 KHS LK sledovala dle monitorovacího kalendáře 19 ploch ke koupání na povrchových vodách s 25 odběrovými místy, 19 venkovních umělých bazénů, 12 betonových nádrží a jeden biotop. Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli 125 kontrol a odebrali 188 vzorků vody ke zjištění její jakosti, 42 z nich bylo nevyhovujících, což se projevilo ve zhoršeném hodnocení jakosti koupací vody uváděném na webovských stránkách … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.