Koupací sezóna 2022 v Libereckém kraji

Dnem 1. 9. 2022 skončila letošní koupací sezóna. V celém jejím období od 1. 6. 2022 byly monitorovány a vyhodnocovány přírodní koupaliště, betonové nádrže i umělé venkovní bazény.  Zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální KHS LK provedli na 33 přírodních koupališť celkem 89 kontrol, při kterých odebrali 128 vzorků, z toho 6 nevyhovujících. Na 21 sezónních umělých koupalištích provedli 18 kontrol, odebrali celkem 81 vzorků, z toho bylo zjištěno 17 nevyhovujících.

„Letošní koupací sezónu hodnotíme jako velmi vydařenou, letní měsíce se vyznačovaly dostatečným slunečním svitem, což lákalo při pobytu v přírodě ke koupání. S teplým létem souvisí v závěru sezóny typický nárůst teploty koupacích vod, a tudíž i rozvoj sinic, zejména tam, kde je vodní plocha zásobena přítokem s vyšším obsahem živin. Věřím, že veřejnost sleduje naše informace na webových stránkách a vyhýbá se koupání v nevyhovující kvalitě vody, protože v druhé půlce koupací sezóny nám nebyla hlášena žádná další onemocnění související s koupáním ve volné přírodě“, říká Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.