Koupací sezóna 2023 v Libereckém kraji

V průběhu koupací sezóny provedli zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální KHS LK  na 32 přírodních koupalištích celkem 76 kontrol, při kterých odebrali 79 vzorků, z toho 2 nevyhovující. Na 21 sezónních umělých koupalištích provedli 21 kontrol, odebrali celkem 94 vzorků, z toho bylo zjištěno 31 nevyhovujících.

„Koupací sezóna roku 2023 byla významně ovlivněna vývojem počasí, které na začátku měsíce srpna bylo chladnější a deštivější, čemuž odpovídají i zjištěné výsledky jakosti koupacích vod. Nedošlo k pomnožení sinic nad míru ve sledovaných koupalištích tak, abychom museli vydávat zákaz koupání. Rovněž úbytky vod v přírodních koupalištích typické pro horké léto bez srážek nebyly významné a kvalita koupacích vod byla až na výjimky dobrá,“ popisuje Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK.

Celá informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.