Rekreační vody Libereckého kraje

Zde jsou pro Vás připraveny aktuální přehledy výsledků kvality vody v přírodních koupalištích a koupacích oblastech Libereckého kraje.
Hodnoty budou průběžně doplňovány v souladu s platnou legislativou.

Informace pro provozovatele/návštěvníky v souvislosti s COVID-19 zde

Koupací vody Libereckého kraje:

Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

V rámci monitoringu kvality vody na tzv. běžně nemonitorovaných vodních plochách byly v průběhu koupací sezóny 2019 odebrány vzorky vody na těchto odběrových místech – VN Fojtka v Mníšku u Liberce, VN Mlýnice v Nové Vsi, Lesní koupaliště v Liberci, víceúčelová nádrž Javorník, Vesecký rybník v Liberci, Chrastenský rybník v Chrastné, Malý Písečák v Příšovicích, VN Černá Nisa v Bedřichově, VN Horka ve Stráži pod Ralskem, Hradčanský rybník v Hradčanech, pískovna v Provodíně, Dubice I a Dubice II v České Lípě, Poselský rybník v Doksech a Markvartický rybník v Jablonném v Podještědí.

Kvalita vody byla hodnocena stupněm 1  (tj. voda vhodná ke koupání ) u víceúčelové nádrže Javorník, Lesního koupaliště v Liberci, Hradčanského rybníka a Markvartického rybníka, stupněm 2 (tj. voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi ) u VN Fojtka a VN Mlýnice (z důvodu výskytu viditelného vodního květu), stupněm 3 (tj. zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince ) u VN Černá Nisa (z důvodu výskytu zelenivek, které mohou u koupajících se osob vyvolat alergické reakce), u pískovny Provodín a Veseckého rybníka  (z důvodu výskytu sinic) a stupněm 4 (tj. voda nevhodná ke koupání ) u Chrastenského rybníka, Malého Písečáku, VN Horka, Dubice I, Dubice II a u Poselského rybníka (z důvodu nadlimitního výskytu sinic).

U vodních ploch hodnocených stupněm 3 a 4 doporučujeme zvážit koupání v těchto vodních plochách a po případném vykoupání se důkladně osprchovat.

Vodní plochy ke koupání v Euroregionu NISA – Německá část, Polská část

Koupání ve volné přírodě obecné informace zde

Pijavice

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním?
Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku zde.

Archiv koupací sezóny Libereckého kraje