Rekreační vody Libereckého kraje

Zde jsou pro Vás připraveny aktuální přehledy výsledků kvality vody v přírodních koupalištích a koupacích oblastech Libereckého kraje.
Hodnoty budou průběžně doplňovány v souladu s platnou legislativou.

Informace pro provozovatele/návštěvníky v souvislosti s COVID-19 zde

Koupací vody Libereckého kraje:

Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

V rámci monitoringu kvality vody na tzv. běžně nemonitorovaných vodních plochách byly v průběhu koupací sezóny 2020 odebrány vzorky vody na těchto odběrových místech – VN Fojtka v Mníšku u Liberce, VN Mlýnice v Nové Vsi, víceúčelová nádrž Javorník, Kačák v Krásné Studánce, Vesecký rybník v Liberci, Chrastenský rybník v Chrastné, Malý Písečák v Příšovicích, VN Černá Nisa v Bedřichově, VN Horka ve Stráži pod Ralskem, Hradčanský rybník v Hradčanech, pískovna v Provodíně, Dubice I a Dubice II v České Lípě.

Kvalita vody byla hodnocena stupněm 1  (tj. voda vhodná ke koupání ) u VN Fojtka a VN Mlýnice,  VN Černá Nisa a Hradčanského rybníka,  stupněm 2 (tj. voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi ) u Veseckého rybníku v Liberci, rybníku Kačák v Krásné Studánce, víceúčel. nádrže Javorník, stupněm 3 (tj. zhoršená jakost vody )    u Dubice II  a stupněm 4 (tj. voda nevhodná ke koupání  ) u Malého Písečáku v Příšovicích, Chrastenského rybníku v Chrastné, VN Horka ve Stráži p.R., u pískovny Provodín a u Dubice I (ve všech těchto případech  z důvodu nadlimitního výskytu sinic).

U vodních ploch hodnocených stupněm 3 a 4 doporučujeme zvážit koupání v těchto vodních plochách a po případném vykoupání se důkladně osprchovat.

Vodní plochy ke koupání v Euroregionu NISA – Německá část, Polská část

Koupání ve volné přírodě obecné informace zde

Pijavice

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním?
Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku zde.

Archiv koupací sezóny Libereckého kraje