Rekreační vody Libereckého kraje

Zde jsou pro Vás připraveny aktuální přehledy výsledků kvality vody v přírodních koupalištích a koupacích oblastech Libereckého kraje.
Hodnoty budou průběžně doplňovány v souladu s platnou legislativou.

Koupací vody Libereckého kraje:

Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

 Informace:

Od začátku koupací sezóny 2018 byla ověřena kvalita povrchové vody na 12 nemonitorovaných vodních plochách, které jsou veřejností využívány ke koupání.

Na základě výsledků provedených laboratorních rozborů lze konstatovat, že vyhovující kvalita povrchové vody ke koupání je v nádrži Všesportovního areálu Javorník, ve Veseckém rybníce v Liberci, v nádržích Rádlo a Nová Ves nad Nisou, ve vodní nádrži Černá Nisa v Bedřichově, v Poselském rybníce v Doksech a v Hradčanském rybníce v Ralsku – Hradčanech.

Ve vzorcích odebraných z Malého Písečáku v Příšovicích, z nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem a z vodních ploch Dubice I a Dubice II v České Lípě byly prokázány vysoké hodnoty sinic a chlorofylu-a, voda na těchto plochách je dle výsledků těchto rozborů ke koupání nevhodná.

Krajská hygienická stanice provedla vzhledem k zájmu o koupání v Lesním koupališti v Liberci odběr vody, který byl proveden 1. 8. 2018. Rozborem vzorku nebyly zjištěny sinice ani  indikátory fekálního znečištění (intestinální enterokoky, Escherichia coli).  Byla zaznamenána zvýšená hodnota ukazatele chlorofyl-a vzhledem k přítomnosti řas a snížená průhlednost. Upozorňujeme, že dané výsledky se vztahují k datu odběru.

Ve vzorku vody ke koupání z vodní nádrže Fojtka v obci Mníšek ze dne 7. 8. 2018 byl zjištěn zvýšený výskyt sinic. Voda ke koupání má díky jejich výskytu zhoršenou jakost vody, která může způsobit zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů u vnímavých jedinců. Doporučujeme po vodní rekreaci osprchování celého těla.

Vodní plochy ke koupání v Euroregionu NISA – Německá část, Polská část

Koupání ve volné přírodě obecné informace zde

Pijavice

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním?
Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku zde.

Archiv koupací sezóny Libereckého kraje