Koupaliště Lesní koupaliště Liberec

 

Přírodní koupaliště

Provozovatel: 
Lesní koupaliště, z.s.
Divoká 1186
460 14 Liberec XIV – Ruprechtice
IČO 08925755

Vybavenost:

stánek s občerstvením, WC
Plavčík ani zdravotník není přítomen

Popis:
Přírodní koupaliště se nachází v lese v liberecké čtvrti Lidové sady. Zdrojem vody pro nádrž je Jizerský potok. Pro odpočinek jsou určeny udržované travnaté plochy v areálu koupaliště.

https://lesnikoupaliste.cz/

https://www.facebook.com/lesnikoupaliste/

   Kontrola kvality vody 2022
 Datum  Hodnocení  Poznámka
28.6.2022       teplota vody 23,9oC
nadlimitní výskyt ukazatelů
fekálního znečištění
13.7.2022       teplota vody 20,6oC
19.7.2022       teplota vody 20,3oC, výskyt zelených řas
25.7.2022       teplota vody 23,6oC, výskyt zelených řas
8.8.2022       teplota vody 22,2oC
22.8.2022       teplota vody 19,7oC

 

2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání