Koupaliště Lesní koupaliště Liberec

 

Přírodní koupaliště

Provozovatel: 
Lesní koupaliště, z.s.
Divoká 1186
460 14 Liberec XIV – Ruprechtice
IČO 08925755

Vybavenost:

stánek s občerstvením, WC
Plavčík ani zdravotník není přítomen

Popis:
Přírodní koupaliště se nachází v lese v liberecké čtvrti Lidové sady. Zdrojem vody pro nádrž je Jizerský potok. Pro odpočinek jsou určeny udržované travnaté plochy v areálu koupaliště.

https://lesnikoupaliste.cz/

https://www.facebook.com/lesnikoupaliste/

   Kontrola kvality vody 2023
 Datum  Hodnocení  Poznámka
27.6.2023       teplota vody 21,5oC
10.7.2023       teplota vody 23oC
24.7.2023       teplota vody 21,8oC
9.8.2023       teplota vody 14,7oC, překročení limitů ukazatelů fekálního znečištění
21.8.2023       teplota vody 23oC

 

2022

 

na začátku sezóny (konec června) byla voda hodnocena jako nevhodná ke koupání (stupeň 4) z důvodu překročení limitu pro ukazatele fekálního znečištění, v průběhu sezóny pak kvalita vody kolísala mezi stupněm 1 – voda vhodná ke koupání, a stupněm 2 – vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání