Kouření a jeho vliv na zdraví

Kouření je pokládáno za hlavní ovlivnitelný rizikový faktor řady nemocí. Mezi nejčastější z hlediska příčin úmrtí jsou kardiovaskulární onemocnění a nádorová onemocnění dýchacích cest. Kromě toho způsobuje kouření také dalších 13 různých druhů rakoviny a mnoho dalších onemocnění.

Experimentální studie dokazují, že pasivní kouření zvyšuje riziko srdečních příhod  o 30% – 50%. Nekuřáci jsou totiž více vnímaví i na nízké koncentrace škodlivin …. celý text.

This entry was posted in Protikuracky_zakon. Bookmark the permalink.