Kvalita pitné vody v části obce Jablonec nad Nisou – ulice Karla Čapka, Krátká, Mánesova, Pod Skalkou, Podskalí, Podzimní, Skalka, Stříbrná, Švédská, Uhelná, V Luzích, Zlatá, části ulice Svatopluka Čecha

Na základě vyhovujících analýz pitné vody již nadále neplatí zákaz používání nejakostní pitné vody ve výše uvedené oblasti a to s účinností od 4.8.2016. Vyšetření vzorků odebrané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu prokázalo vyhovující kvalitu dodávané pitné vody na všech odběrových místech systému Jablonec nad Nisou  doporučení občanům

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.