Letní dětská rekreace 2023 v Libereckém kraji

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 232 akcí letní dětské rekreace ve 325 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 16508, což je o 1370 dětí méně než v roce 2022.  Zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých zkontrolovali 83 táborů, 4 jiné podobné akce a 6 provozovatelů stravovacích služeb. Uložili šest pokut v celkové výši 7 000,- Kč. Nezjistili žádný neohlášený tábor.

Pokračovala kontrola ověření jakosti pitné vody tam, kde není primárně veřejný vodovod, nebo se voda z veřejného vodovodu dováží. V rámci kontrol odebrali zaměstnanci KHS LK 11 vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných z individuálních vodních zdrojů, z nichž 5 nevyhovělo v mikrobiologických ukazatelích  …   pokračování zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.