Letní dětská rekreace v Libereckém kraji

K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 157 akcí (zotavovací akce a jiné podobné akce) s 250 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 410.  Jiné podobné akce do výčtu zahrnujeme z důvodu respektování vydaných doporučení o jejich ohlášení i přesto, že u těchto typů akcí ohlašovací povinnost není. Zatím se jedná o čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem.

„Tábořiště zaplní děti někde už bezprostředně po skončení školního roku.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem k neustále se měnícím podmínkám. Hygienicko-protiepidemická opatření/doporučení stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví v podstatě kopírují ta loňská a zcela jistě nebude s jejich plněním problém včetně povinného testování účastníků. Problémům se pořadatelé snažili předejít četnými dotazy, které ponejvíce směřovaly k povinnosti testování a poté k postupu v případě výskytu infekce.  Dotazy v souvislosti s požadavky na zařízení, vybavení, dezinfekci a konkrétní doporučení uvedená v instrukcích MZ se téměř nevyskytovaly, protože už je mají z loňska zažité“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celý text zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.