Letní dětská rekreace v LK k 31. 7. 2020

Ke dni 31.7.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 266 akcí letní dětské rekreace, kterých se zúčastní přes 17 500 dětí. Za prvních měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 50 táborů a 8 jiných podobných akcí a kontrolně odebrali 11 vzorků pitné vody z tábořišť s individuálním zdrojem pitné vody.

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako relativně klidný. Zjišťované závady jsou spíše ojedinělé. Ve většině se týkají stravovacího úseku, který je tím nejdynamičtějším co do spektra činností, ale zároveň i tím, kde je výskyt závad pravděpodobnější. Žádné závady naopak nezjišťujeme při vedení zdravotnické dokumentace dětí i dospělých a při plnění zvýšených požadavků na úklid a dezinfekci, ke kterým provozovatelé přistupují velmi zodpovědně“, konstatuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.

Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.