Liberecký kraj dostal cenu za podporu zdraví a kvality života

Na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR, která se konala 7. prosince v pražském hotelu Jalta, převzal Liberecký kraj důležité ocenění za podporu zdraví a kvality života. Kraj tak stojí po boku organizací, které podporují kvalitu řízení a správy regionu se zapojením veřejnosti, dbají na udržitelný rozvoj, strategické plánování či podporu zdraví obyvatel.

„Od roku 2002, kdy byla Zdravotní politika Libereckého kraje schválena Zastupitelstvem, se snažíme pojmenovávat a vytvářet podmínky pro to, aby lidé v Libereckém kraji mohli ke změnám v péči o své zdraví přistupovat snáze, cílevědomě a s plnou podporou legislativních, ekonomických i organizačních nástrojů, kterými nejen Liberecký kraj, ale i obce a města či regionální orgány státní správy a instituce disponují. Stejně tak jako firmy, neziskový sektor či kdokoliv, kdo může přispět,“  k věci uvádí  MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS Libereckého kraje  …..    celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.