Měření ovzduší mobilními systémy v Liberci

V minulém týdnu proběhlo v Liberci 24hodinové proměření ovzduší mobilními systémy organizované Státním zdravotním ústavem v Praze ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Statutárním městem Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje.

Cílem této studie bylo spolu s daty ze stacionární stanice provozované ČHMÚ v Liberci – Rochlicích, popsat znečištění ovzduší v základních typech lokalit v městě Liberci. Vzhledem k předpokladu, že lokality s podobnou topografickou charakteristikou, strukturou a dynamikou zdrojů znečištění ovzduší a účelem využití se budou chovat „podobně“ budou výsledky použity i k popisu zátěže z venkovního ovzduší obyvatel i v dalších částech města. Sekundárním cílem je …  celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.