Měření ovzduší mobilními systémy v Liberci

Ve dnech 16. – 17. 10. 2018 proběhne v Liberci plošné měření znečištění venkovního ovzduší. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Statutárním městem Liberec, s Krajským úřadem Libereckého kraje a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

Základem prováděné studie je 24 hodinové měření kvality ovzduší na 6ti místech ve městě, která byla zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Liberci … podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.