Měření oxidu uhličitého ve vnitřním prostředí škol

V současné době je problematika špatného větrání ve školách často diskutována. CO2 je běžnou součástí vzduchu. Vzniká oxidací organických látek a do vnitřního prostředí staveb se dostává jako produkt dýchání lidí, zvířat a rostlin. Jeho koncentrace se v uzavřeném prostředí zvyšuje, zajistit požadovanou kvalitu vnitřních prostor lze právě větráním.

KHS LK v průběhu roku 2016 zaměřila na aktuální situaci v náhodně vybraných školách v LK. Aktuální rozsah koncentrace CO2 jsme zjišťovali pomocí snímače, který jednoduchým způsobem určil rozsah ve třech pásmech celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.