Měsíc červenec a COVID-19 v Libereckém kraji

V měsíci červenci bylo v LK laboratorně potvrzeno 153 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 79 osob. K odběrům na PCR vyšetření  bylo indikováno celkem 4082 osob. Nikdo v souvislosti s uvedeným onemocněním nezemřel. Od 24. 7. 2020 platí v LK povinnost nosit ochranu horních cest dýchacích ve všech zdravotnických zařízeních a vybraných zařízeních sociálních služeb – mimořádné opatření.

I přes výskyt nových případů je situace v Libereckém kraji klidná a zatím nehrozí nekontrolovaný komunitní přenos. „Rád bych apeloval na všechny, aby dbali na dodržování základních preventivních pravidel, kterými jsou důsledná hygiena rukou, respirační etiketa, dodržování bezpečných odstupů či zvažování akcí, kterých se zúčastním. Není-li možné dodržet bezpečnou vzdálenost, abychom použili roušku i tam, kde není tato povinnost uložena. Máme-li zvýšenou teplotu, bolest v krku, kašel, rýmu, tedy příznaky, které mimo jiné provázejí i onemocnění COVID-19, abychom nenavštěvovali žádný kolektiv a konzultovali svůj zdravotní stav s praktickým lékařem. Jakkoliv tato pravidla stále opakujeme, denně se setkáváme s jejich nerespektováním“, říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, ředitel KHS LK a dodává, že „z epidemiologických šetření, která vedeme, zjišťujeme, že v mnoha případech lidé nechtějí přijmout osobní odpovědnost. Mám na mysli takové případy, kdy neuzpůsobí své chování zřetelnému riziku, například když se dotyčný či dotyčná pohybovali v ohnisku či  v případech, kdy čekají na výsledky vyšetření indikovaného kvůli zdravotním potížím.“

Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.