Začátek roku 2022 byl ještě ovlivněn epidemickou situací spojenou s výskytem onemocnění covid-19. To se projevilo celkově menším počtem kontrol a jejich předmětem, kdy se v rámci personálních možností kontrolovalo  z počátku roku zejména dodržování mimořádných opatření. Postupně nám situace umožnila vrátit se k běžné činnosti a v rámci výkonu běžného státního zdravotního dozoru jsme provedli 123 kontrol v provozovnách společného stravování. Celkem jsme uložili 26 pokut v celkové výši 93 000,- Kč. Vydali jsme jeden zákaz používání nejakostní pitné vody z individuálního zdroje.

„Bohužel musím konstatovat, že se při kontrolách setkáváme opakovaně s výraznými nedostatky, a to zejména při skladování potravin. Konkrétně mám na mysli především zamrazování většího množství hotových pokrmů a chlazených výrobků. Nacházíme potraviny s prošlým datem použitelnosti i minimální trvanlivosti. V řadě provozoven vidíme nedostačující provozní hygienu,“ popisuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání a pokračuje: „v uplynulém období došlo k velkému pohybu provozovatelů stravovacích zařízení. Novým provozovatelům často chybí znalosti z hlediska platných právních předpisů, zejména pokud jde o vybavení konkrétního typu provozovny s ohledem na nabízený sortiment.“

Celá zpráva zde.

Za první čtvrtletí 2022 provedli zaměstnanci KHS LK 22 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi. Při dalších 5 šetřeních kontrolovali stažení 10 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Celá zpráva zde.

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022

Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.  Za …

 

Nebezpečný výrobek – IS passione, eau de parfum

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/2022_12929_obr-135x300.jpg

text vyhlášení