Nemoci z povolání v LK v roce 2015

V roce 2015 bylo v Libereckém kraji hlášeno 18 profesionálních onemocnění u 14 pracovníků. Profesionální onemocnění je nejzávažnějším důsledkem expozice rizikovým faktorům v pracovním prostředí. Z hlediska odvětví je nejvíce profesionálních onemocnění v LK evidováno v automobilovém průmyslu (7) a slévárenství (3). Nejpočetnější byly v loňském roce nemoci periferních nervů končetin z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže – 7 případů .. více zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.