Nepříznivá situace ve výskytu virové hepatitidy A v Libereckém kraji

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji 49 případů akutní žloutenky typu A. Na začátku roku byly hlášeny dva importované případy z Egypta. Od 16. kalendářního týdne (KT) se onemocnění  začalo šířit mezi osobami bez domova  a osobami s anamnézou užívání návykových látek. Od 38. KT začaly přibývat případy u osob bez rizikového chování. Během posledních dvou týdnů evidujeme 26 případů … podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.