obcane_ukrajina_2022

Informace pro občany Ukrajiny (mvcr.cz) 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ (Ministerstvo vnitra)

informační linka MV ČR: 974 801 802 nebo e-mailu: ukrajina@mvcr.cz

informační linka Hasičského záchranného sboru LK: 950 471 673 (7-19 hod), ukrajina@hzslk.cz

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг

Ukrajinsko-české komunikační karty zdravotnictví
Українсько-чеські картки зв’язку охорони здоров’я

01 Dětské lékařství / Педіатрія
02 Gynekologie a porodnictví / Гінекологія та акушерство
03 Ošetřovatelství / Обстеження
04 Vnitřní lékařství / Терапія
05 Seznam obtíží + strava / Список труднощів + дієта

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU LK) / РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ
УКРАЇНІ ЛІБЕРЕЦЬОКОЇ ОБЛАСТІ (РЦДУ ЛО)