Ochrana osobních údajů KHS LK

Základní informace o zpracovávání osobních údajů poskytované ve smyslu čl. 12 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)