Ochrana veřejného zdraví a GIS

Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví?

Mohou data těchto oborů vizualizovaná v mapách představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik?

Lze využít GIS v rámci strategického a zdravotně politického plánování?

Tyto otázky byly předmětem semináře pořádaného dne 10.9.2018 ve spolupráci TU v Liberci a KHS Libereckého kraje.

Informace ze semináře

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.