Hodnocení a řízení zdravotních rizik

 

 

Hodnocení rizik

 cílem je odhadnout míru zátěže lidského organizmu vystaveného vlivům okolního prostředí a také míru nebezpečí, kterou tento stav   

     představuje (pravděpodobnost poškození zdraví)

 

Řízení rizik

jde o proces, jehož cílem je najít optimální způsob, jak vyhodnocená rizika snížit na požadovanou společensky přijatelnou úroveň,        

      případně je na této úrovni udržet tak, aby byly společensky přijatelné i vynaložené náklady

 

Hodnocení zdravotních rizik a legislativa

Do roku 2000 zpracovatelé hodnocení zdravotních rizik vycházeli pouze z metodických návodů. K zakotvení hodnocení a řízení zdravotních rizik do české legislativy došlo až zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, kde je vysvětlen pojem hodnocení zdravotních rizik, určeno postavení  jednotlivých orgánů při aplikaci metody, stanovena pravidla, kdo může hodnocení a řízení  zdravotních rizik vykonávat, případně, kdo může hodnocení zdravotních rizik požadovat.

 

 

odkazy:

komplexní informace k  autorizaci v hodnocení zdravotních rizik podle § 83 e zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (autorizace v hodnocení zdravotních rizik, seznam autorizovaných osob) najdete zde

(webové stránky Státního zdravotního ústavu)

 

 posuzování vlivu na zdraví v rámci provádění zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví)

(webové stránky Ministerstva zdravotnictví)

 

FORMULÁŘ pro hodnocení úrovně předkládaných hodnocení zdravotních rizik pro pracovníky orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

 LETÁK „Hodnocení a řízení zdravotních rizik“ (pdf)

 

Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnostech odboru hygieny obecné a komunální

(HEM-300-19.9.05/31639)