Ostatní informace dle zákona

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Protiprávní jednání ve služebním úřadu

Protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

  • přijaté sponzorské dary: 0
  • využívané poradenské služby: 0

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje