Otužilci a zlativky na Lesním koupališti v Liberci

Otužování nejen doma pod studenou sprchou, ale hlavně venku v přírodě nabývá poslední dobou na popularitě. Jedná se o další z mnoha způsobů, jak posílit imunitu.

V minulém týdnu se na KHS LK obrátila skupinka otužilců, využívající k posilování svého zdraví Lesní koupaliště v Liberci. Předmětem jejich dotazu byla možná zdravotní rizika z důvodu nezvyklého oranžového zabarvení vody.

Požádali jsme o spolupráci Laboratoř chemických sanačních procesů Technické univerzity v Liberci, která zjistila, že se ve vodě v hojném počtu vyskytují mikroskopické řasy zlativky (Dinobryon). Podle konzultačního vyjádření SZÚ Praha se Dinobryon častěji objevuje právě v chladnějším období a obecně je jejich výskyt spojován s čistějšími rezervoáry.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.