Ověřování jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace

V rámci prováděných kontrol letních dětských táborů provedli zaměstnanci KHS LK v letošním roce kontrolu ověření jakosti pitné vody tam, kde nebylo přímé napojení na veřejný vodovod. Vzhledem ke krátkodobé expozici (v řádu několika týdnů) se zaměřili pouze na mikrobiologické znečištění s možností vzniku infekčního onemocnění zažívacího ústrojí. Způsoby zásobování akcí letní dětské rekreace pitnou vodou s výjimkou přímého napojení na veřejný vodovod jsou různé. Mohu jimi být studna, studánka/pramen, dovoz vody v cisternách a barelech či přívod vody z větší vzdálenosti. U vody dovážené je potřeba se zaměřit na čistotu nádob, používaných k dovozu a na skladování vody a její pravidelnou obměnu. Vlastní zdravotní nezávadnost vody zajišťuje provozovatel vodovodu. U studní a pramenů je, co se týče zdravotní nezávadnosti vody všechna odpovědnost na pořadatelích … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.