Personální zdroje

Nabídka volných míst

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci přijme:

Zaměstnance na oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci na dobu určitou

Formuláře pro výběrová řízení

  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – zaměstnanec (doc, pdf)
  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – představený (docx, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (docx, pdf)

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje