Personální zdroje

Nabídka volných míst

 

Formuláře pro výběrová řízení

  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – zaměstnanec (docx, pdf)
  • VZOR – žádost o přijetí do služebního poměru – představený (docx, pdf)
  • VZOR – čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (docx, pdf)

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje