Podceňované nebezpeční zvané AZBEST

Azbest je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů, který se vyskytuje v přírodě jako doprovodný minerál některých rud. Má vláknitou strukturu. Je nehořlavý, pevný, odolný vůči chemickým látkám a nevodivý. Ve 20. století byl hojně využíván ve stavebnictví – střešní krytiny, azbestocementové desky k opláštění staveb, obvodové pláště budov, stříkané omítky … aj. Vhledem k nebezpečným vlastnostem na lidské zdraví byla jeho výroba a používání v ČR v roce 1997 zakázány. Je prokázaný karcinogen.

Azbest je pro lidské zdraví nebezpečný. Nebezpečná jsou především vlákna o velikosti  5 až 8 µm, která pokud poletují v ovzduší, se mohou po vdechnutí dostat do lidského těla a proniknout až do plicních sklípků. V plicích mohou vyvolat rakovinové bujení na povrchu plic – zhoubný nádor hladké membrány, kterou jsou plíce obaleny tzv. mesotheliom, který se projeví až po značné době od expozice člověka azbestu (20 – 40 let). Dalším nebezpečným onemocněním je azbestóza, což je zaprášení plic azbestem, které vede k jejich zjizvení, což se projevuje dušností, sníženou vitální kapacitou plic,“ vysvětluje ing. Kateřina Forysová, ředitelka oboru hygieny práce. Podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.