Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy

Dne 20. 4. 2023 získala KHS LK „Osvědčení o úspěšné implementaci požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech do praxe úřadu“. Osvědčení na základě Zprávy z přezkumu plnění kritérií, který proběhl v září loňského roku vydala Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.