Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence.  Poprvé ji popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se na rozdíl od současnosti považovala za nemoc velmi vzácnou.

Jde o primární degenerativní onemocnění mozku. Nemoc začíná zpravidla pozvolna, kdy se nejdříve zhoršuje krátkodobá paměť, následně není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Později má nemocný problémy s vyjadřováním, rozhodováním a je často dezorientovaný. V posledních stádiích již není schopen se sám o sebe postarat. Rychlost jakou nemoc postupuje, se u každého pacienta liší.

Onemocnění nelze vyléčit, ale lze zmírnit pomocí léčiv příznaky. Podle Alzheimer´s Disease International žilo v roce 2015 na světě 46,8 miliónů lidí s demencí a podle propočtů se letos objeví každé tři sekundy nový případ demence. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v roce 2050 bude postiženo tímto onemocněním 131,5 miliónů lidí.

Pro rok 2015 na základě zahraničních prevalenčních studií byl odhadnut počet nemocných na zhruba 155,9 tisíc. Více než dvě třetiny lidí s demencí jsou ženského pohlaví.

Žen trpících demencí v ČR je zhruba jako obyvatel Liberce. Riziko vzniku demence také narůstá s věkem. Nejvyšší podíl lidí s demencí má město Praha 1,58%, Liberecká kraj má 1,41% (6200 osob).

Zdroj: Česká Alzheimerovská společnost, o.p.s.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.