Postup poskytovatelů při vstupní lékařské prohlídce u uchazečů ze zemí s vyšším výskytem TBC

MZ ČR vydává postup poskytovatelů pracovně lékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní prohlídce uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel.

Celé znění postupu MZ ČR

Seznam států s vyšším výskytem TBC

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.