Praktické nástroje pro organizaci nakládání s odpady ve zdravotnictví – seminář

Na konci března proběhl v rámci spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci seminář pro pracovníky krajských hygienických stanic a osoby odpovědné za nakládání s odpady ze zdravotnických zařízeních, který prezentoval výsledky projektu s názvem “Minimalizace dopadů nakládání se zdravotnickými odpady na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické udržitelnosti”. Cílem tohoto tříletého projektu bylo nastavení systému nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních tak, aby byl minimalizován negativní dopad na zdraví a životní prostředí a zároveň byl ekonomicky udržitelný. Pro naplnění cíle bylo sestaveno 6 provázaných hodnotících metodik a 2 konkrétní praktické nástroje  … více informací zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.