Prevence a její význam v kontextu 75. let od založení Světové zdravotnické organizace

7. dubna 1948 byla spojením národů založena Světová zdravotnická organizace s odvážnou a jasnou vizí: nejvyšší možný standard zdraví pro všechny lidi. Její ústava byla prvním dokumentem v historii, který formálně uznal zdraví jako základní lidské právo pro všechny lidi. O dva roky později byl tento den vyhlášen jako Světový den zdraví. Nejdůležitější pomocí v cestě za dosažením cíle je prevence.

Prevence zdraví zahrnuje opatření a strategie, které mají za cíl zabránit vzniku nemocí nebo minimalizovat riziko výskytu onemocnění a jsou prováděna na individuální nebo společenské úrovni. Liberecký kraj řeší tuto oblast prostřednictvím zdravotní politiky dlouhodobě, a to již od roku 2002.

K zajištění zdravotní politiky je stanovena pracovní skupina pro realizaci Zdravotní politiky, která zahrnuje členy z řad odboru zdravotnictví Libereckého kraje, zástupce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny a gestory, nejen lékaře a další odborníky, kteří zodpovídají za plnění cílů. K zajištění zdravotní politiky je nastaven i dotační fond Libereckého kraje, v rámci kterého je možné získat finanční prostředky na podporu ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, na podporu preventivních a léčebných projektů, na podporu osob se zdravotním postižením a na podporu primární péče,“ popisuje PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a pokračuje, že: „základem zdravotní politiky jsou ukazatele zdravotního stavu ke kterým gestoři se svými spolupracovníky navrhují aktivity, včetně termínu plnění a indikátoru s cílem zlepšit zdravotní stav obyvatel v kraji.“

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.