Problematika pohřebnictví

Provozovatel pohřební služby

  • dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o pohřebnictví je provozovatel pohřební služby povinen před zahájením provozu vydat řád pro provoz pohřební služby, který musí být schválen krajskou hygienickou stanicí (KHS), zveřejnit ho na viditelném místě a vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný postup je při každé změně řádu pro provozování pohřební služby … celý text.
This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.