Projekt „Klíšťata ve městech“ – krajská města

Projekt je zaměřený na sledování aktivity klíšťat a infikovanosti borreliemi i dalšími patogeny v městských parcích probíhá v hlavním městě Praha už deset let. Díky nově získaným grantovým prostředkům AZV MZČR mohl být od května letošního roku rozšířen na všechna krajská města a bude trvat po dobu 4 let. Řešiteli projektu jsou Státní zdravotní ústav, Biologické centrum AV ČR a Technická Univerzita Ostrava.

„Z vytipovaných 5 možností lesoparků v Liberci byla nakonec pro odchyt klíšťat zvolena lokalita Lesního koupaliště a cesta podél Jizerského potoka.  Požadovaný počet klíšťat zejména nymf se podařilo nasbírat v poměrně krátkém čase, z čehož vyplývá, že i v ne zcela typických lesních oblastech je třeba býti ostražitými a dbát na následnou prohlídku těla,“ uzavírá MUDr. Monika Hausenblasová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.