Protikorupční strategie KHS

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří: žádní

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje