Protikorupční strategie KHS

Podávání oznámení o možném protiprávním jednání

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje