Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění, ve zdravotních denících převažují obvyklé záznamy o drobných úrazech typu odřenina či pořezání. Neobjevili jsme žádný neohlášený tábor. Při kontrolách letních táborů věnujeme největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, ubytování, režimu dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných individuálními zdroji“, hodnotí Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK.

Za první měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 67 táborů, 10 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.