Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 15.7.2019

Ke dni 15.7.2019 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 181 akcí letní dětské rekreace, které proběhnou ve 281 bězích. Předpokládaný počet dětí, který se jich zúčastní je 15 800 dětí.

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 27 táborů, 3 jiné podobné akce a 2 poskytovatele stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Zjistili jsme nedostatky ve stravování, v zásobování pitnou vodou, v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí. V jednom případě musel provozovatel zajistit  náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nevyhovujícího laboratorního rozboru v mikrobiologických ukazatelích.

Žádný tábor jsme dosud nezakázali a nezjistili jsme žádný neohlášený. Více podrobností zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.