Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 7. 2021

Ke dni 16.  7.  2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 222 akcí letní dětské rekreace, které proběhnou v 332 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 17 625.  Jako každoročně nejvíce akcí je ohlášeno v okrese Česká Lípa.  Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 21 táborů a 4 jiné podobné akce.

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji zatím hodnotíme jako relativně klidný. Kromě nevyhovujícího výsledku pitné vody jsme shledali jen několik závad. Jednalo se o závady ve stravovacím provozu při zotavovacích akcích a jiné podobné akci, spočívající v nedostatcích při skladování potravin – potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, dodatečně zamrazené potraviny a dále o nesprávnou manipulaci s již hotovými pokrmy – odložené hrnce přímo v hlíně na zemi.  Dále jsme zjistili závady v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí na zotavovacích akcích spočívající v malém počtu umyvadel, či výtokových kohoutů ve vztahu k počtu účastníků a v nedoložení potvrzení o zdravotní způsobilosti u fyzických osob, které vykonávaly dozor u dětí,“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže … celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.