Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Letní dětská rekreace i nadále pokračuje v Libereckém kraji klidně bez mimořádných událostí. KHS LK dosud zkontrolovala 91 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Uložila sedm pokut v celkové výši 8 000,- Kč. Neeviduje žádný hromadný výskyt horečnatých onemocnění ani nenalezla žádný neohlášený tábor.

Vzhledem k horkému počasí, které v posledních týdnech panovalo jsme se při kontrolách více zaměřovali na dodržování denního režimu z hlediska vhodných fyzicky nenáročných aktivit a dostatku odpočinku. Zajímali jsme se o skladbu jídelníčku, zda je dostatek ovoce, zeleniny, zda jsou preferovány odlehčené hlavní pokrmy a jakým způsobem je zajištěn pitný režim. I přes veškerou snahu pořadatelů jsme se v ojedinělých případech setkali se zdravotními potížemi typu přehřátí, únava a nevolnost u dětí, které byly dávány do souvislosti právě s horkým počasím“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a dodává, že „pořadatelé přesouvaly aktivity do stinných míst, k ochlazování využívali různé vodní hry nebo vodní prvky například mlžné sprchy, hadice či vodní skluzavky. Pokud byla v dosahu možnost, tak se po skupinách chodily děti koupat ať už do rybníků nebo koupališť. Za tímto účelem jsme předávali pořadatelům informace o kvalitě vody ke koupání, které jsou nám v rámci Libereckého kraje známy, a které jsou dostupné i na našich webových stránkách“.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.