Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 2. 8.2021

Ke dni 2. 8. 2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 214 táborů s 320 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 18 087.  Dále evidujeme 46 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 54 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1193.

Za první prázdninový měsíc jsme zkontrolovali 45 táborů, 9 jiných podobných akcí a 6 provozovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci.  Uložili jsme 4 pokuty v celkové výši 7 000,- Kč. Zjišťované nedostatky jsou ● v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (skladování potravin – potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, dodatečně zamrazené potraviny;  nesprávná manipulace s již hotovými pokrmy – odložené hrnce přímo v hlíně na zemi)  ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (malý počet umyvadel, či výtokových kohoutů ve vztahu k počtu účastníků) ● ve zdravotní dokumentaci  (nedoložení potvrzení o zdravotní způsobilosti u fyzických osob vykonávajících dozor u dětí).

Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.